× Úvod O chatě Carmen Galerie Ceník Okolí Kontakty
☰ Menu
▼ Čeština

Chata Carmen

Rezervace ubytování

Níže přiložený rezervační formulář slouží k nezávazné poptávce ubytování na chatě Carmen, ověření dostupného termínu a kapacity, a ke kalkulaci konečné ceny za ubytování.

Po odeslání rezervačního formuláře Vás budeme do 48 hodin kontaktovat zpět, abychom s Vámi doladili podrobnosti objednávky, či zodpověděli Vaše dotazy, týkající se výhradně ubytování na chatě Carmen.

Vámi vybraný termín pobytu bude závazný až po uhrazení zálohové platby na náš účet, jež představuje 50% z konečné ceny pobytu. V případě neuhrazení zálohové platby do 5 dnů od vytvoření rezervace, bude rezervace automaticky zrušena.

Zbývající část ceny pobytu musí být uhrazena bezhotovostně a to minimálně 14 dní před příjezdem.

Veškeré další informace o platbách, bankovním spojení či termínech Vám rádi poskytneme individuálně.

Online rezervace

o zpracování osobních údajů (GDPR), Storno podmínkami a základním ustanovením uvedených níže

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Použité pojmy

Správce: Správce dat a provozovatel chaty Carmen, Horní Malá Úpa 71, 123 45 Petr Holubek (IČ 11027 878)

Jednatel: Martina Walters, Horni Malá Úpa 71, 542 27

Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele>

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Ustanovení

1)Vyplněním a odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.chatacarmen.cz nebo www.chatacarmen.com udělujete svůj výslovný souhlas Správci, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení EK (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • a) jméno a příjmení;
 • b) adresa (pokud bude poskytnuta);
 • c) číslo OP či cestovního pasu (pokud bude poskytnuto);
 • d) datum narození (pokud bude poskytnuto);
 • e) emailová adresa (pokud bude poskytnuta);
 • f) telefon (pokud bude poskytnuto);
 • g) pobyt od;
 • h) předpokládany pobyt do.

2) Tato data budou zpracována za účelem poskytnutí služeb, komunikace, zasílání obchodních sdělení, které mají přímou souvislost s náplní práce: služby dle živnostenského listu Správce.

3) Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zákonným požadavkem (Zákon o ubytovování č. 326/1999 sb S 101&S102). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 6 let.

4) Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu provozovny Horní Malá Úpa 71, 542 27, Česká republika či Správce.

5) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru; Internetova aplikace; Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, které však v současné době společnost nevyužívá.

6) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • 6.1) vzít souhlas kdykoliv zpět;
 • 6.2) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávámeů;
 • 6.3) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • 6.4) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit;
 • 6.5) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

7) V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, máte právo se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

Storno podmínky a základní ustanovení

Odesláním zálohové platby za účelem závazné rezervace ubytování na chatě Carmen berete na vědomí a dáváte svůj souhlas s níže uvedenými Storno podmínkami.

Včasné zrušení rezervace

Rozhodnete-li se zrušit Vaši rezervaci ubytování včas tzn. minimálně 30 dní před nástupem k ubytování, nebude po Vás vyžadována žádná penalizace a bude Vám vrácena celá zálohová platba. V případě, že jste již uhradili celou částku za objednané ubytování, bude Vám tato částka vrácena celá bez jakékoliv penalizace.

O zrušení rezervace musí být vždy učiněno pouze písemnou formou (e-mail).

Pozdní zrušení rezervace

V případě, že minete 30 denní lhůtu na zrušení rezervace, bude účtována následující procentuální penalizace z celkové ceny ubytování v závislosti na počtu dní zbývajících do nástupu ubytování. Zrušení rezervace:

 • 29 - 14 dní před nástupem k ubytování - 40 %
 • 13 - 7 dní před nástupem k ubytování - 60 %
 • 6 - 0 dní před nástupem k ubytování - 80 %

Předčasné ukončení pobytu

Při předčasném ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele, nevzniká zákazníkovi žádný nárok na vrácení peněz. Lze však neúčtovat Ubytovací a rekreační poplatek obci.

Změny v rezervaci

Všechny změny (počet hostů, dní apod.) požadované minimálně 30 dní před nástupem k ubytování mohou být provedeny bez jakýchkoliv extra příplatků, budou však podléhat ke dni platnému ceníku a pravidlům ubytování.

Změny provedené v kratším termínu než 30 dní před nástupem k ubytování nemají vliv na snížení celkové ceny.

Nástupní podmínky (Příjezd/odjezd)

Bez předložení platného dokladu totožnosti a vyplnění přihlašovacího formuláře nelze hosta(y) ubytovat.

Nástup k ubytování: V den příjezdu je možné se ubytovat nejdříve od 15 hodin.

Ukončení ubytování: V den odjezdu je nutné uvolnit apartmány nejpozději do 10 hodin. Nebude-li tato podmínka splněna, může být hostovi účtován další den pobytu.

}